ذهن آزاد ~آزاد@fediverse.blog

There are 0 authors on this blog:

مصطفی آهنگرها هستم و در اینجا، از آزادی نرم‌افزار، نرم‌افزار آزاد، سخت‌افزار آزاد، فرهنگ آزاد، مستندات آزاد و دانش آزاد می‌نویسم.

Latest articles

ما و نسبت‌مان با سند راهبردی

تا کی باید در مقابل تصویب سند راهبردی نرم‌افزار آزاد بگوییم نه؟ نقش ما در تصویب این سند چه باید باشد؟

نرم‌افزار آزاد یا متن‌باز؟

سر اینکه یک نرم‌افزار آزاد است یا متن‌باز، همیشه دعوا بوده. این دعوا سر چیست؟‌ چه نرم‌افزاری آزاد است؟ چه نرم‌افزار متن باز است؟

کشمیر، توییتر و تداوم روند حذف حساب و محتوا

در دو سال اخیر، حدود ۱۰۰ حساب و نزدیک به یک میلیون توییت مرتبط با #کشمیر از توییتر حذف شده‌اند.

شروع بلاگ آزاد یک ذهن آزاد

چه شد که پلوم را برای بلاگ‌نویسی انتخاب کردم؟